Не можете да направите нова поръчка от Вашата държава. United States

Новини

Фирма ВИЕНСИС ЕООД  подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-5102-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандеми...

Фирма ВИЕНСИС ЕООД  подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-5102-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 8800.00 лв., от които  7480.00 лв. европейско и  1320.00 лв. национално съфинансиране

Срок на договора: 27/07/2020 г. до 27/10/2020 г.

Още

Новини Няма продукти в тази категория.