Не можете да направите нова поръчка от Вашата държава. United States

Условия за ползване

Виенсис ЕООД е на пазара от 2007г. Нашият централен офис е позициониран във Варна. Нашата сфера на дейност обхваща: асемблиране на компютърни системи, професионална ИТ консултация за продажба и сервиз както на настолни, така и на мобилни компютри, продажба на лицензен софтуер, доставка, продажба и рециклиране на тонер касети за лазерни принтери, внос на съвместими консумативи.

От м.ферруари 2019г, сме оторизиран вносител и сервиз на  термосублимационни принтери с марката DNP за България.

За максимално добро обслужване на нашите клиенти, имаме собствена сервизна база.

Всичко това прави Виенсис ЕООД, Вашият надежден партньор.

Наш приоритет са високото качество на обслужване и персонално отношение към всеки клиент.

На нашия сайт ние представяме информация за продуктите и услугите, предлагани от фирма ВИЕНСИС ЕООД, за възможностите за работа с нас, както и обща информация за самата компания.

Преди да започнете да използвате съдържанието на сайта, най-учтиво Ви молим да се запознаете с Правилата за използване на сайта. Като посещавате www.vnsys.bg и използвате информацията в него, Вие се съгласявате с тези правила без допълнителни условия и ограничения.

С настоящите условия се определят правилата за ползване на електронния магазин на ВИЕНСИС ЕООД, както и взаимоотношенията между ВИЕНСИС ЕООД и нейните клиенти. Всеки потребител, използващ сайта, е обвързан с правилата на настоящите Общи Условия от момента на влизане в сайта до напускането му. 

ВИЕНСИС ЕООД си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.

Данни за фирмата:

ВИЕНСИС ЕООД е търговско дружество, регистрирано съгласно изискванията на  българското законодателство: Офисът на дружеството е на адрес: Варна, ул. Крали Марко 3, с ЕИК175436801 и ДДС номер: BG175436801. Връзка с нас може да имате и на телефон: 0886694909 или e-mail: office@vnsys.bg

Дефиниции:

Продавач – ВИЕНСИС ЕООД. Продавачът е лицето, с което Клиентът/Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

Клиент/Потребител - Всяко лице, което използва сайта по какъвто и да е начин, което се е съгласило с настоящите Общи условия.

Електронен магазин или Сайт - Интернет сайтът vnsys.bg, който служи като онлайн платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Продавач и Клиент за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

Акаунт – елемент от сайта, който е задължителен при покупка, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, който позволява само един клиент да направи Поръчка. [конфиденциалност на данните] Акаунтът позволява достигането до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията на потребителя.

Поръчка е заявка, направената от Потребител, за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули) чрез електронния магазин.

Стока и Услуга - всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

Договор - всеки договор, сключен от разстояние между ВИЕНСИС  и Потребител, за покупко-продажба на стоки и/или услуги от Сайта. Настоящите Общи Условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена Поръчка представлява отделен договор. 

Бюлетин, Брошура, Съобщение – електронни информационни средства, отнасящи се за продукти и/или услуги в електронния магазин на ВИЕНСИС, без обвързване с предоставената информация; същите може да се изпращат и по електронната поща на Потребителя. 

Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

КУРИЕР - търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги.

Договор и политика за продажба по интернет.

С  изпращането на поръчка в сайта или по телефона, потребителят се съгласява да получи съответната стока и/или услуга от продавача срещу заплащане.

ВИЕНСИС уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката, както и за всеки етап от нейната обработка.

Договорът от разстояние се счита за сключен в момента на получаване на имейл или обаждане по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

На всеки потребител е позволено да има само един акаунт в сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента. ВИЕНСИС не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение .

Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включен ДДС. ВИЕНСИС си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиента. ВИЕНСИС не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта.

ПОРЪЧКА

ВИЕНСИС препоръчва на потребителите на сайта да се регистрират при желание за поръчкаЗадължение на всеки потребител е да пази данните си за достъп до сайта, като не предоставя на никого името и паролата за влизане в своя личен профил, както и съдържащата се в него информация. 

За да направи поръчка, клиентът трябва да добави желаните стоки в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта. Финализирайки своята поръчка, клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване, е вярна и пълна към момента на извършване на поръчката.

Поръчки, които са незавършени, не водят до регистриране на поръчка. 

Всички поръчки зависят от стоковите наличности и поради тази причина биват потвърдени или отказани (в зависимост от състоянието на наличностите).

ВИЕНСИС не носи отговорност за продукт, който е обозначен като „не е наличен‘, или не може да бъбде поръчан. ВИЕНСИС си запазва и правото да доуточнява с клиента наличността и сроковете на доставка по телефон или имейл. 

ВИЕНСИС си запазва правото да откаже и/или да не изпълни дадена поръчка, като предварително предупреди клиента, без никакви последващи отговорности или задължения за всяка от страните. При такова обстоятелство ВИЕНСИС е длъжна да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента.

С регистрирането на поръчка, клиентът дава съгласието си ВИЕНСИС да се свърже с него използвайки всички данни за контакти, предоставени в регистрацията. Това може да бъде във връзка с направената поръчка, но не само.

При желание за отказ от дадена поръчка, моля, свържете се с ВИЕНСИС: 0886694909, office@vnsys.bg